SEMINAR
‘Geautomatiseerde besluitvorming via algoritmiek-gedreven technologie. Een zegen of disruptie voor de rechtsstaat?’

Art. 22 AVG: is de kloof tussen beleidsmakers en de praktische tenuitvoerlegging onoverbrugbaar?
Biedt de wetenschap soelaas?

 

Vrijdag 29 maart 2019 | 14:00 uur – 17:00 uur
Locatie: Hoge Raad der Nederlanden, kleine zittingszaal

Welkomstwoord:

Maarten Feteris

President Hoge Raad der Nederlanden

Het seminar wordt georganiseerd door de hoogbegaafde Mandeville-studenten in het kader van het doorlopende vak ‘Rule of Law’ dat gedoceerd wordt door o.a. Britta Böhler, Alex Brenninkmeijer, Marietje Schaake en Maarten Feteris.

 

In toenemende mate maken beleidsmakers zich zorgen over het gebruik van algoritmiek-gedreven technologie zoals Big Data, (zakelijke) Kunstmatige Intelligentie, Machine Learning en de knelpunten met (grond)wettelijke bepalingen.  Is deze zorg terecht? Tijdens het seminar gaan partijen in debat over de kloof tussen (zakelijke) ontwikkelaars van algoritmiek, gebruikers van algoritmiek en beleidsmakers.

Programma

13:30 uur – 14:00 uur: inloop
Ontvangst

14:00  uur – 15:00 uur: deel 1
Inleiding, paneldiscussie 1 en Q&A

15:00  uur – 15:30 uur: pauze

15:30  uur – 17:00 uur: deel 2
Paneldiscussie 2, Q&A en afsluiting

17:00 uur – 18:00 uur: borrel
Informele gespreksmogelijkheid

Voor wie? 

  • CEO’s
  • Toezichthouders
  • Advocaten
  • bedrijfsjuristen,
  • privacy officers
  • DPO’s
  • Beleidsmakers
  • HR-managers
  • Studenten wiskunde, econometrie, computer sciences, rechtsgeleerdheid

Voorbereidend materiaal:

Vetzo M.J., Gerards, J.H., Nehmelman R., Algoritmes en grondrechten (Den Haag 2018)

 

De panelleden

 

 

Inge Philips-Bryan
Public Policy Leader & Partner Cyber Risk Services at Deloitte

 

 

 

prof.dr. Paul Abels
Hoogleraar Corporate Governance Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, Universiteit Leiden.

 

 

 

Marlies van Eck
Universitair docent en onderzoeker bij eLaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden.

 

 

 

Olaf van Haperen
Bestuursvoorzitter Kneppelhout & Korthals Advocaten, Rotterdam.

 

 

 
 
Frans Alkemade
Theoretisch natuurkundige. (Bayesiaans) statistisch, forensisch expert bij o.m. Hoge Raad der Nederlanden, Openbaar Ministerie.

 

Arnoud Kuiper
Wiskundige, analytics & pricing expert bij ORTEC

 

 

 

prof. Ger Koole
Hoogleraar Wiskunde, VU

 

 

 

 

Ik ben er graag bij

Entree € 199,– ex BTW.

Website by Webroots