Onderwijs

Zou je het aandurven een presentatie te geven aan de president van De Nederlandsche Bank over een casus die hij je heeft gegeven? Weleens de commandant der Nederlandse Zeestrijdkrachten geadviseerd over de milieu- en geopolitieke implicaties als de Barentszee het hele jaar bevaarbaar wordt voor scheepvaart vanuit Rotterdam naar China? Zou je een statistisch model kunnen maken om te voorspellen welk manuscript een bestseller wordt? Met andere woorden: wat gebeurt er als jouw uitzonderlijke denkkracht die je hebt als hoogbegaafde jongvolwassene wordt losgelaten op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke disciplines?

 

Mandeville Academy biedt een kleine groep hoogbegaafde studenten de kans om hun buitengewone intellect een jaar lang als een zoeklicht te laten schijnen over diverse vraagstukken. Gaandeweg ontdek je wat je drijft, waar je talenten en interesses liggen. Zodoende vind je een eigen spoor en bereid je jezelf voor de op volgende stappen in je ontwikkeling.

Ons curriculum “Mandeville 360° Bildung” is opgebouwd aan de hand van 4 pijlers, te weten persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsleven, publieke sector en kunst en cultuur. Binnen deze pijlers zijn er diverse onderwerpen die behandeld worden. We zorgen er daarbij voor dat het hogere orde denken van de taxonomie van Bloom (zie Opbouw Curriculum voor toelichting) toegepast moet worden door de studenten zodat ze voldoende uitdaging ervaren. Sommige vakken leggen de nadruk meer op analyse, anderen op evaluatie en de uitdagendste assignments gaan over creëren en uitvoeren van nieuwe ideeën.

Onze docenten zijn prominenten uit de top van het bedrijfsleven, de publieke sector en het culturele leven zoals Maarten Feteris (president Hoge Raad der Nederlanden), Yvonne Keuls (bestseller auteur), Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Economie en Bedrijfskunde, UvA), Ronald Poetiray (Specialist Advisor Joint Warfare, Ministerie van Defensie), Kitty Nooy (vml. Hoofdofficier van Justitie), Luke Disney (vml. Executive director Insead, Sustainability Institute), Ger Koole (hoogleraar Wiskunde, VU), Marlies Dekkers (ondernemer), Edmond Fokker van Crayestein (violist en werkzaam bij inlichtingendienst), Lex Hoogduin (hoogleraar Complexity & Uncertainty of the Financial Markets, RUG), Jean-Paul van Oudheusden (vml. COO IEX Group N.V.), Remco Breuker (Hoogleraar Korea studies, universiteit Leiden) en nog vele anderen.

 

Mandeville 360° Bildung curriculum 2020-2021

NB Dit model geeft een overzicht van de opbouw van het curriculum. Urenbelasting per vak verschilt en staat niet in dit model weergegeven.

Lees verder

Website by Webroots