Onderwijs

Zou je het aandurven een presentatie te geven aan de president van De Nederlandsche Bank over een casus die hij je heeft gegeven? Weleens de commandant der Nederlandse Zeestrijdkrachten geadviseerd over de milieu- en geopolitieke implicaties als de Barentszee het hele jaar bevaarbaar wordt voor scheepvaart vanuit Rotterdam naar China? Zou je een statistisch model kunnen maken om te voorspellen welk manuscript een bestseller wordt? Met andere woorden: wat gebeurt er als jouw uitzonderlijke denkkracht die je hebt als hoogbegaafde jongvolwassene wordt losgelaten op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke disciplines?

 

Mandeville Academy biedt een kleine groep hoogbegaafde studenten de kans om hun buitengewone intellect een jaar lang als een zoeklicht te laten schijnen over diverse vraagstukken. Gaandeweg ontdek je wat je drijft, waar je talenten en interesses liggen. Zodoende vind je een eigen spoor en bereid je jezelf voor de op volgende stappen in je ontwikkeling.

Ons curriculum “Mandeville 360° Bildung” is opgebouwd aan de hand van 4 pijlers, te weten persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsleven, publieke sector en kunst en cultuur. Binnen deze pijlers zijn er diverse onderwerpen die behandeld worden. We zorgen er daarbij voor dat het hogere orde denken van de taxonomie van Bloom (zie Opbouw Curriculum voor toelichting) toegepast moet worden door de studenten zodat ze voldoende uitdaging ervaren. Sommige vakken leggen de nadruk meer op analyse, anderen op evaluatie en de uitdagendste assignments gaan over creëren en uitvoeren van nieuwe ideeën.

Onze docenten zijn prominenten uit de top van het bedrijfsleven, de publieke sector en het culturele leven zoals prof.dr. Sam Richards (PennState University), generaal David Petraeus (commandant CENTCOM), dr. Jan Pronk (vml. minister van Ontwikkelingssamenwerking), prof.dr. Guido Imbens (Stanford, Nobelprijs laureaat 2021 Economie), dr. Laurie Mulvey (World in Conversation / PennState), Maarten Feteris (lid Hoge Raad der Nederlanden), Diederik Aben (advocaat-generaal Hoge Raad), Ron Keller (vml NL ambassadeur Turkije, Oekraine, Rusland en China), generaal Han Bouwmeester, prof.dr. Roy Lindelauf, Marene Elgershuizen, Mohammed Mohandis (lid Tweede Kamer PvdA), Marielle Paul (minister OCW), Ronald Poetiray (Specialist Advisor Joint Warfare, Ministerie van Defensie), Kitty Nooy (vml. Hoofdofficier van Justitie), Ger Koole (hoogleraar Wiskunde, VU), Edmond Fokker van Crayestein (violist en werkzaam bij inlichtingendienst), Lex Hoogduin (hoogleraar Complexity & Uncertainty of the Financial Markets, RUG), Remco Breuker (Hoogleraar Korea studies, universiteit Leiden), Chris Zadeh (Ohpen) & Kalo Bagijn (Binck Bank / Brand New Day), Daan van der Vorm, prof.dr. Frans von der Dunk (Space Law), Eddy Terstall (regisseur), Rudmer Heerma (parlementslid) en nog vele anderen.

Meer weten over vakken, assignments en seminars? Klik hier voor meer informatie.

Mandeville 360° Bildung curriculum 2023-2024

NB Dit model geeft een overzicht van de opbouw van het curriculum. Urenbelasting per vak verschilt en staat niet in dit model weergegeven.

Bij Mandeville halen de studenten niet alleen een Mandeville-diploma; ze worden klaargestoomd voor de volgende fases van hun leven. Dit realiseren we door veel aandacht aan sociaal-maatschappelijke vakken, etiquette en het verbeteren van elementaire skills. Tijdens de vele interactieve lessen en gezamenlijke projecten bouwen de studenten aan hun zelfbewustzijn en (sociale) vaardigheden waar ze gedurende hun hele loopbaan van profiteren. Onze studenten leren bijvoorbeeld hoe ze goede presentaties kunnen geven. Niet alleen aan de docent en medestudenten, maar ook aan opdrachtgevers zoals de Raad van Bestuur van een multinational, een rechercheteam e.d.

Voor de internationale verdieping werkt Mandeville samen met PennState University in het project World in Conversation. De studenten gaan over tal van onderwerpen in gesprek met studenten uit de Verenigde Staten, Qatar, Afghanistan, Irak of Honduras. Tenslotte verwachten we van onze studenten dat zij enkele seminars organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Lees verder

Website by Webroots