Mandeville 360° Bildung opbouw curriculum

Ons Mandeville 360° Bildung model is gebaseerd op het hogere orde denken van de taxonomie van Bloom en de vier pijlers Persoonlijke ontwikkeling, Bedrijfsleven, Publieke sector en Kunst en cultuur.
De Taxonomie van Bloom beschrijft zes niveaus van denken, gevisualiseerd in onderstaande schema. De taxonomie is een algemeen model voor de doelstellingen van het studieproces. Elk niveau hiervan doet een beroep op een ander denkniveau. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen basisdenken (niveau 1 -3) en advanced (hogere orde) denken (niveau 4-6). Zeker bij hoogbegaafde studenten is het nodig om ze te prikkelen met het hogere orde denken, vooral omdat deze manier van denken van nature beter bij hen past.

 

Hierboven staat het hogere orde denken van de taxonomie van Bloom in relatie tot de vier pijlers van het curriculum van Mandeville afgebeeld. Binnen iedere pijler zal er aandacht zijn voor de denkniveaus analyse, evaluatie en creatie.

Een evident onderdeel van het curriculum is de persoonlijke ontwikkeling. Via een drijfverentest worden de drijfveren van de studenten inzichtelijk gemaakt bijvoorbeeld. Binnen Kunst en Cultuur zal er ervaring opgedaan worden op een eigenzinnige wijze zoals het ontleden van de succescriteria voor een bestseller. Binnen de publieke sector zal er onder andere aandacht zijn voor de Hoge Raad en de Nederlandse Bank. Binnen de pijler bedrijfsleven zal er onder andere aandacht zijn voor de wetenschapstheorie over complexiteit en onzekerheid maar ook voor bedrijfsbezoeken en het adviseren van bedrijven.

In dit bovenstaande schema is de taxonomie van Bloom weggelaten, maar zijn de diverse onderwerpen binnen een pijler uit het Mandeville curriculum opgenomen. Ieder onderwerp kent diverse hoofdvakken. Ieder hoofdvak heeft een of meerdere assignments die rechtstreeks uit de praktijk komen. Zo vallen onder het onderwerp Veiligheid en Justitie, hoofdvakken die je meer leren over de rechtstaat in Nederland o.a. de Hoge Raad, werk je mee aan een project over TBS en mag je daadwerkelijk de oplossing vinden in een bestaande Cold Case van de politie.

In dit laatste schema zijn het hogere orde denken van de taxonomie van Bloom, de pijlers en de onderwerpen van het curriculum gecombineerd. Duidelijk zichtbaar is dat ieder onderwerp wordt opgebouwd vanuit analyse, evaluatie en creatie. Zo komt in ieder vakje van het schema een hoofdvak, zie het curriculum. Het onthouden, begrijpen en toepassen (fase 1, 2 en 3 uit het model van Bloom) zijn denkvaardigheden die de studenten tevens moeten beheersen.  De nadruk in het casusgericht onderwijs, ligt niettemin op de analyse, evaluatie en creatie van een keur aan uiteenlopende casusposities. De student ontwikkelt zich op Mandeville in een jaar tijd in 360°!

 

Website by Webroots