Doorlopende vakken

Naast het thematische onderwijs biedt Mandeville enkele vakken gedurende het hele studiejaar aan. Onder leiding van prof.dr. Lex Hoogduin werk je het hele jaar aan een generieke probleemstelling inzake complexiteit en onzekerheid. Daarnaast overlapt het werken aan een of meerdere cold cases de trimesters. Om goed voorbereid te zijn op werken of studeren in het buitenland, word je gedurende het jaar een grondig begrip van de Engelse taal bijgebracht. Daarnaast bekwaam je je op een vast moment per week in de sportzaal onder leiding van een strenge leermeester in diverse zelfverdedigingstechnieken. Lees snel verder…….


COLD CASE

Bij het vak Cold Case ga je aan aan de slag met operationele Cold Case dossiers van de recherche. Soms worden zaken jaren later opnieuw geopend omdat nieuw bewijsmateriaal of nieuwe opsporingstechnieken beschikbaar zijn. Bij het vak Cold Case wordt het politiedossier door de recherche aan Mandeville overgedragen. Mandeville voldoet namelijk aan de noodzakelijke veiligheidseisen. Je gebruikt je scherpe denkvermogen voor het opnieuw doornemen van het dossier op zoek naar nieuwe scenario’s waarmee de recherche verder kan.

Namens de recherche is Leo Simaïs projectleider. Het vak wordt namens Mandeville gedoceerd door Jessica Verhagen (profiler) en Frans Alkemade (forensisch statisticus). Het doel van het vak Cold Case is tweeledig. Allereerst betreft het een unieke kennismaking met de kerndisciplines van opsporing & vervolging binnen het Nederlandse justitiële apparaat. Daarbij komen tal van subdisciplines aan bod zoals strafrecht, psychologie, opsporingsmethoden, verhoortechnieken, DNA, criminologie etc. Daarnaast keer je secuur het bewijsmateriaal te deduceren en (opnieuw) te wegen. Daarbij maak je gebruik van technieken die in Nederland nog weinig worden gebruikt zoals forensic profiling in combinatie statistische (Bayesiaanse) forensische analyses. Je stelt een eigen (Bayesiaans) model op om bewijs te beoordelen. De combinatie tussen forensic profiling en forensic statistics heeft verbluffende resultaten opgeleverd (Schiedammer Parkmoord en Nicole van den Hurk). Het vak Cold Case geeft je als hoogbegaafde bij uitstek de uitdaging om je creativiteit en denkvermogen in te zetten.

Voorbereidend studiemateriaal:

The Bayesian Trap

Forensic Pathology & Death Investigation (University of California)


COMPLEXITY & UNCERTAINTY

Bij het vak Complexity & Uncertainty word je geconfronteerd met uiterst complexe problemen zoals de implosie van het Metro-netwerk in New York, de terugkeer van de wolf in Nederland en de Brexit. Je leert deze complexe situatie zorgvuldig en nauwkeurig te analyseren aan de hand van het FAUC-model©.  FAUC staat voor Framework for Acting under Uncertainty and Complexity en is ontwikkeld door prof.dr. Lex Hoogduin. De wereld van vandaag wordt in toenemende mate complex en onzeker. Deze ontwikkeling heeft een enorme impact op onze sociale en zakelijke levens. Je leert dat, naast traditionele technieken, het individu, organisaties en maatschappijen een andere benadering en een praktisch model nodig hebben om met deze complexe vraagstukken om te gaan. Het FAUC-model helpt mensen, organisaties en stedelijke gebieden om hun omgeving beter te begrijpen, helpt hen hun ecosysteem beter te begrijpen en efficiënter te handelen. Het FAUC-model heeft een krachtige basis in het wetenschappelijke discours en is gebaseerd op jarenlange ervaring van de docenten. Bij het vak Complexity & Uncertainty worden vijf capaciteiten belicht: ondernemerschap, alertheid, adaptievermogen, weerbaarheid en creativiteit. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is essentieel voor je latere loopbaan en leven als je met plots veranderende omstandigheden moet omgaan.

Voorbereidend studiemateriaal:

How did the New York subway get so bad?

The return of the European wolf


COACH KORNUIT

Mandeville werkt met een kornuit, loopbaanchaperon en miss Moneypenny. Entree: Robbert Loesberg. De beste kornuit denkbaar voor een HB’er. Een kornuit is een persoon waarbij het woord ‘coach’ de lading niet dekt. Loesberg (‘Loes’ voor studenten) houdt je een spiegel voor. Hij werkt niet met labels en hokjes maar gaat uit van je drijfveren. Hij (en jij) reflecteren maar jij staat centraal. Loesberg heeft geen doorsnee ‘whiteboard-textbook’ benadering. Loesberg was golfprofessional, maar besteedt zijn tijd nu aan het begeleiden van jongeren. Hij heeft unieke didactische ervaringen en inzichten uit de golfwereld. Loesberg is bovendien schrander en weet raad. Dat maakt hem je kornuit.


MANNERS MAKETH MAN (ETIQUETTE)

Bij het vak Manners Maketh Man leer je hoe het heurt. Niet zoals het in 1860 ging, maar anno 2019. De lecturers besteden vooral aandacht aan hoe je in diverse sociale gremia comfortabel kunt functioneren. Op een manier die voor jou (en de ander) prettig is. Etiquette is geen raar elitair toneelspel, maar een methode om in (lastige) gezelschappen de tijd zonder al te veel irritaties door te komen. Om die reden is het interessant om de twee etiquetteboeken uit 1860 eens door te bladeren. Andere tijd, zelfde problemen.

Daarnaast leer je de waarde van het opbouwen en onderhouden van een netwerk dat voor jou nuttig en inspirerend is. Ook besteden onze lecturers veel aandacht aan het opbouwen van relaties in een steeds kleiner wordende wereld waarbij een kerngegeven is dat relaties slechts mogelijk zijn door het erkennen van verschillende culturen en achtergronden. Hoofddocent Gilbert Monod de Froideville geeft je de handvatten en kennis om jezelf prettig professioneel te presenteren en comfortabel te communiceren in iedere omstandigheid. Monod de Froideville was jarenlang ceremoniemeester van koningin Beatrix. Bij zijn afscheid als ceremoniemeester heeft koningin Beatrix de GMdF-prijs in het leven geroepen voor de meest uitblinkende student. De GMdF-prijs wordt in juni 2018 aan de beste student van het vak Manners Maketh Man uitgereikt. De prijs bestaat uit de ceremoniestaf van Gilbert en fungeert als wisselbeker.

Voorbereidend materiaal (globaal kennisnemen):

Gilbert Monod de Froideville, Expert’s guide to international protocol (Amsterdam University Press 2016)

Cecil B. Hartley, The Gentlemen’s book of etiquette and manual of politeness being a complete guide for a gentleman’s conduct in all his relations towards society (Boston 1860).

Florence Hartley, The ladies’ book of etiquette, and manual of politeness. A complete hand book for the use of the lady in polite society (Boston 1860).

KMH (KOKEN MET HANS)

De afkorting KMH connecteert met de afkorting KMA. En dat is bewust. Hans leert je koken met ijzeren discipline. Niet alleen hoe zo efficient mogelijk om te gaan met het wekelijkse budget. Hans gebruikt kooktechnieken die je als hoogbegaafde zal aanspreken. Je leert om te beginnen de basis: de perfecte toast maken en je persoonlijk ideale ei te koken. Daarnaast komen tal van kookvaardigheden aan bod. Zelfstandig brood maken, puree van knolselderij, jus van een roux met gesmolten kippenvet en een ballotine van kippenbouten. Belangrijk bij de kooklessen is dat je een eigen notitie-, logboek hebt waarin je aantekeningen maakt over smaakbeleving en reflectie op gebruikte materialen. Bij KMH doe je allerlei experimenten alvorens te gaan koken.


KUK SOOL WON

Kuk Sool Won is een traditionele Koreaanse verderdigingssport die haar oorsprong vindt in diverse typen krijgskunst: Sah Doh Mu Sool (krijgskunst van de stam), Bool Kyo Mu Sool (krijgskunst van de boeddisten) en Koong Joong Mu Sool (krijgskunst van de Koninklijke Koreaanse Garde). Je krijgt tweemaal per week les in onze eigen dojo. De lessen staan onder leiding van Sa Bum Nim Orfeo Sprang. Mandeville heeft voor Kuk Sool Won gekozen omdat wij denken dat deze sport de weerbaarheid van hoogbegaafden verhoogt. NIet alleen fysiek, maar ook mentaal. Kuk Sool Won is een holistische verdedigingssport. Zo is er aandacht voor atletiekvormen zoals traptechnieken, worstelen, Taekwando, ademhalings-, concentratie- en meditatietechnieken, ethiek (pacifisme en rechtvaardigheid). Binnen Kuk Sool Won is veel aandacht voor geestelijke otnwikkeling en bevordert zelfrespect en discipline, zelfverzekerdheid en de psychologische en spirituele waarden die zijn verbonden aan deze oude, traditionele krijgskunst.


 

 

Website by Webroots