Voor wie

Hoogbegaafdheid

Het onderwijs aan Mandeville Academy staat open voor hoogbegaafden. Mandeville Academy hanteert als definitie daarvoor de groep die qua algemene intelligentie (bij voorkeur cultuuronafhankelijk getest) in de hoogste twee percentielen scoort, dus hoger dan 98% van populatie. Statistisch gezien zijn er in Nederland circa 340.000 hoogbegaafden. Bij welk IQ de grens van hoogbegaafdheid ligt, is afhankelijk van de gebruikte test. Als vuistregel geldt, dat het IQ ongeveer twee keer de standaardafwijking hoger moet zijn dan 100 om in de hoogste twee percentielen te vallen. De in Nederland gangbare tests hebben veelal een standaardafwijking van 15, zodat volgens die tests een IQ vanaf 130 hoogbegaafdheid betekent. Er komen echter ook tests voor met een hogere standaardafwijking, waarbij een beduidend hoger IQ nodig is om in de bovenste twee percentielen te vallen.

Hoogbegaafden zijn zo divers als alle andere mensen. Een algemene typering is van hen niet te geven. Wel onderscheiden zij zich vaak door een snel begrip van complexe dingen en een groot vermogen om nieuwe dingen te leren. Vaak leggen zij de lat hoog, zowel voor zichzelf als voor anderen.

Meer informatie over hoogbegaafdheid is onder andere te vinden op de website van Mensa Nederland, een vereniging voor hoogbegaafden.

Selectieprocedure

Mandeville Academie heeft per studiejaar circa 15 plaatsen beschikbaar. De meest geschikte studenten worden geselecteerd. De selectieprocedure staat open voor iedereen die bij aanvang van het studiejaar tussen de 18 en 25 jaar oud zal zijn en van wie hoogbegaafdheid is vastgesteld. Dat kan blijken uit een verklaring van een erkend psycholoog, maar ook uit lidmaatschap van Mensa Nederland of een van andere verenigingen onder Mensa International. Meer weten? Neem dan contact op, ook als je denkt in aanmerking te komen maar nog niet bent getest op hoogbegaafdheid.

Kosten en financiering

Mandeville Academy is een particuliere school. Het cursusgeld omvat het onderwijs, leermiddelen, excursies en een studiereis. Iedere student woont intern. De kosten van kost en inwoning op basis van een tweepersoonskamer en volpension (ook in de weekends en vakanties, exclusief alcoholische dranken) worden apart berekend en zijn maandelijks te voldoen. Neem contact op voor meer informatie.

Mandeville Academy hecht aan het principe van gelijke kansen in onderwijs en loopbaan. Voor studenten van wie de ouders aantoonbaar onvoldoende draagkracht hebben om het cursusgeld te voldoen, zijn er diverse oplossingen. Zo kan Mandeville Academy helpen geschikte financiering te vinden en worden er ieder studiejaar door bedrijven diverse scholarships aangeboden. Neem contact op voor meer informatie.

Website by Webroots