Voor wie?

Ging jij te snel door alle leerstof heen op school? Ben jij jong klaar met het VWO of je Bachelors? Of vond je school een noodzakelijk kwaad en haalde jij je diploma zonder al teveel inspanning? Paste jij eigenlijk niet in het schoolse systeem maar heb jij jezelf alle benodigde vaardigheden aangeleerd? Wil je graag zo snel en zo breed mogen denken als je kunt? En kennismaken met verschillende disciplines, beroepen en organisaties? Les krijgen van de crème de la crème van Nederland? Meedenken met complexe (geheime) werkelijke vraagstukken van toporganisaties? Wonen temidden van peers maar met een eigen kamer? Ontdekken waar je krachten liggen? Dan is een jaar aan Mandeville Academy helemaal geschikt!

De Mandevilliaan is een hoogbegaafde vrijdenker, nieuwsgierig, onderzoekend, gedreven, op zoek naar groei en vooruitgang, is zelfbewust en tegelijkertijd in volle verbinding met de omgeving. Mandevillianen inspireren door nieuwe verbanden te leggen en buiten bestaande kaders te denken.

 

Het onderwijs aan Mandeville Academy staat alleen open voor hoogbegaafden. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ alleen. Een veel gehanteerde beschrijving van een hoogbegaafde is die uit het Delphi-model: Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. 

Mandeville Academy hanteert als toelatingseis dat de student qua algemene intelligentie (bij voorkeur cultuuronafhankelijk getest) in de hoogste twee percentielen scoort, dus hoger dan 98% van populatie. Tijdens de selectieprocedure wordt eveneens gekeken naar zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, motivatie en geschiktheid. Mandeville Academy is een onafhankelijk onderwijsinstituut (geen zorginstituut) en biedt hoogbegaafden de ruimte om te studeren op een manier die bij hen past.

Mandeville Academy is een smeltkroes van mensen van diverse pluimage: een eclectische groep van onderzoekende vrijdenkers met als gemene deler hoogbegaafdheid. Mandeville maakt geen onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, geaardheid, politieke voorkeur of levensbeschouwing. Respect voor de ander staat centraal.

Om het lesgeld zo laag mogelijk te houden, zijn wij op zoek naar bedrijven die ons willen sponsoren en fondsen die ons willen steunen. Graag komen wij daarmee in contact en lichten wij in een gesprek toe wat wij ook voor hen kunnen betekenen. Mandeville staat namelijk voor groei, impact en community voor alle partners. Bij wie, welk bedrijf of welk fonds kun jij ons introduceren? Laat het weten op tel: 06-13132085 (Harry Veenendaal | bestuurder) of e-mail: info@mandevilleacademy.nl. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

Website by Webroots