Toelatingsprocedure

 

Mandeville Academie heeft per studiejaar maximaal 15 plaatsen beschikbaar. De meest geschikte studenten worden geselecteerd. Studenten worden getoetst op hoogbegaafdheid, maar eveneens op motivatie en geschiktheid. De selectieprocedure staat open voor iedereen die bij aanvang van het studiejaar tussen de 16 en 20 jaar oud zal zijn en van wie hoogbegaafdheid is vastgesteld. Dat kan blijken uit een verklaring van een erkend psycholoog, maar ook uit lidmaatschap van Mensa Nederland of een van andere verenigingen onder Mensa International. Van de leeftijd 16 jaar kan onder specifieke omstandigheden worden afgeweken.

Naast het overhandigen van de testresultaten, wordt in een of meerdere persoonlijke gesprekken met de toelatingscommissie gekeken of een kandidaat-student in de groep en het onderwijsconcept van Mandeville past. De toetsing bestaat onder andere uit het geven van een presentatie en het schrijven van een (kort) essay. Het essay geldt als basis voor het toelatingsgesprek. De toelatingscommissie bestaat uit twee stafleden. Tevens zal er een screening zijn door de bevoegde autoriteiten om toegelaten te kunnen worden bij het vak Cold Case.

Een VWO diploma heeft onze voorkeur maar het is niet noodzakelijk om vooraf te beschikken over een diploma van een vooropleiding. Het is dan belangrijk dat je kunt aantonen dat je over dezelfde vaardigheden beschikt.

Meer weten? Neem dan contact op, ook als je denkt in aanmerking te komen maar nog niet bent getest op hoogbegaafdheid.

Website by Webroots