Hoogbegaafdheid

 

Het onderwijs aan Mandeville Academy staat open voor hoogbegaafden. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ alleen. Een veel gehanteerde beschrijving van een hoogbegaafde is die uit het Delphi-model: Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Mandeville Academy hanteert als toelatingseis dat de student qua algemene intelligentie (bij voorkeur cultuuronafhankelijk getest) in de hoogste twee percentielen scoort, dus hoger dan 98% van populatie. Tijdens de selectieprocedure wordt eveneens gekeken naar zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, motivatie en geschiktheid.

Statistisch gezien zijn er in Nederland circa 340.000 hoogbegaafden. Bij welk IQ de grens van hoogbegaafdheid ligt, is afhankelijk van de gebruikte test. Als vuistregel geldt, dat het IQ ongeveer twee keer de standaardafwijking hoger moet zijn dan 100 om in de hoogste twee percentielen te vallen. De in Nederland gangbare tests hebben veelal een standaardafwijking van 15, zodat volgens die tests een IQ vanaf 130 hoogbegaafdheid betekent. Er komen echter ook tests voor met een hogere standaardafwijking, waarbij een beduidend hoger IQ nodig is om in de bovenste twee percentielen te vallen.

Meer informatie over hoogbegaafdheid is onder andere te vinden op de website van Mensa Nederland, een vereniging voor hoogbegaafden.

Website by Webroots