Mandeville Academy

Mandeville Academy is een residentieel studiejaar voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde studenten. We zijn gestart in 2017-2018 en zijn sindsdien qua netwerk en bekendheid enorm gegroeid. Omwille van het persoonlijke karakter, heeft Mandeville Academy geen ambitie om vele vestigingen te openen. Mandeville Academy bestaat namelijk niet alleen uit de Academy, maar ook uit bijvoorbeeld Mandeville Select (maandelijkse bijeenkomsten) en ons netwerk dat openstaat voor hoogbegaafden die daarvan willen gebruikmaken.

Mandeville Academy biedt een intensief studiejaar. Om je een beeld te geven, gaat hierbij een link naar de cijferlijst (studiejaar 2022-2023) waarop de onderdelen staan waarop je gedurende het studiejaar wordt getoetst: Mandeville cijferlijst 2022-2023_01. Het curriculum wijzigt jaarlijks, mede afhankelijk van de actualiteit en beschikbaarheid van (nieuwe) docenten.

En natuurlijk ontvang je een diploma dat je via deze link kunt bekijken: Mandeville diploma 2022-2023_01

Het is belangrijk om te weten dat Mandeville Academy niet is geaccrediteerd. Dat heeft diverse redenen, maar de voornaamste is dat we het onderwijs niet kunnen geven zoals we dat nu doen. Mandeville Academy is erop gericht dat (uitzonderlijk) hoogbegaafde studenten een studie- of loopbaankeuze maken. Voor diegenen die geen eindkwalificatie in het voortgezet onderwijs hebben, kan in overleg met Mandeville Academy een traject worden afgesproken waardoor naast het curriculum van Mandeville Academy toch eindexamen wordt gedaan. Dat kan in overleg met de middelbare school van de student of via staatsexamens. Voorgaande staat geheel los van Mandeville Academy, maar we vinden het belangrijk om te onderstrepen dat je het meeste rendement uit Mandeville Academy haalt wanneer je uitzicht hebt op een eindkwalificatie in het regulier onderwijs. De laatste jaren hebben studenten bij Mandeville Academy eindexamen gedaan in enkele vakken (HAVO/VWO/Gymnasium) of het hele eindexamen (VWO/Gymnasium). Als een student hiervan wil gebruikmaken, zal met de student, ouders en (bij voorkeur) de school afspraken worden gemaakt. Daarbij geldt dat behoorlijk wat discipline van de student wordt gevraagd: succesvol volgen van het Mandeville curriculum alsmede werken aan het eindexamen. Voorgaande valt uitdrukkelijk niet onder de kosten en verantwoordelijkheid van Mandeville Academy. Indien de student louter Mandeville Academy wil bezoeken om eindexamen te doen, dan verwijzen we door naar instituten die deze dienst als core business aanbieden (zoals bijvoorbeeld https://www.luzac.nl/).

 

Website by Webroots