Cold Case (Strafrechtspleging) is van start!

We zijn begonnen de course Cold Case. Vandaag de super interessant, relevante presentatie door Leo Simais van de recherche Den Haag. Vanmiddag het eerste college Bayesiaanse statistiek door dr. Frans J M Alkemade. We gaan aan de slag! Zoals ieder jaar trachten de studenten middels Bayesiaanse statistiek een objectieve weging van bewijsmiddelen uit te voeren teneinde de recherche in staat te stellen efficiënter en zonder bias onderzoeken uit te voeren. De meeste rechercheteams beschikken over beperkte middelen, mensen en tijd. Bij een levensdelict worden meerdere scenario’s opgesteld. Maar als er geen bruikbaar DNA wordt gevonden, op welk scenario zet je je beperkte tijd, middelen en mensen in? Daar biedt Bayesiaanse statistiek een oplossing voor. Op deze wijze introduceert Mandeville Academy de kolom strafrechtspleging aan de studenten. Aan het woord komen de forensisch arts, forensisch psychiater, DNA-deskundigen, Officier van Justitie en het rechercheteam.

Dit jaar onderzoeken de studenten niet alleen cold cases, maar ook twee hot cases. Dit zijn nog operationele zaken. Helaas kunnen we over de inhoud niets mededelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Website by Webroots