op aanvraag

Taaltwijfels: professionele schrijfvaardigheid (Nederlands)

Het aantoonbaar verbeteren van de schrijfvaardigheid van advocaten. Niet alleen in traditionele schriftelijke (advocaten) uitingen, maar tevens op social media, website en bij (vaktechnische) publicaties en/of opinies in dagbladen.

Vakgebied:                                          Schrijfvaardigheid voor de advocatuur/ niet-juridisch

Doelgroepen:                                       advocaten, academisch geschoold jurist

Tijdstip:                                               09:00 tot 16:00 uur

Locatie:                                               MBS, Westhaven 12 Gouda

Docenten:                                            prof.dr. Britta Böhler, Josephina Frauenknecht

Opzet:                                                 De leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst van twee

aaneengesloten dagdelen

Cursusduur:                                         6 uur (exclusief pauzes)

Niveau:                                                Verdiepingsniveau

Prijs per deelnemer:

 

Doel:

Het aantoonbaar verbeteren van de schrijfvaardigheid van advocaten. Niet alleen in traditionele

schriftelijke (advocaten) uitingen, maar tevens op social media, website en bij (vaktechnische)

publicaties en/of opinies in dagbladen.

 

Voorkennis:

Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis verplicht. Wel wordt van de deelnemers

verwacht dat zij het vooraf toegezonden studiemateriaal doorlezen en de thuisopdracht na

afloop van de cursus maken.

 

Resultaat na deze cursus:

Na afronding van deze cursus heeft de deelnemer:

  • Kennis van corporate storytelling
  • Handvatten voor het bepalen van de inhoud en structuur de tekst (alineaopbouw, tussenkopjes, opsommingen)
  • Geoefend in het formuleren van goede, heldere formuleringen
  • Zelfvertrouwen inzake het voorkomen van veelvoorkomende advocaten-taaltwijfels
  • Voldoende kennis om doelmatig (structuur/formuleren) te communiceren ten opzichte van een vooraf gedefinieerde doelgroep
  • Kennis van het less is more principe
  • De vaardigheden om effectief en doelmatig sociale media te gebruiken
  • De vaardigheden om culturele verschillen in een internationaal te gebruiken tekst te identificeren en adresseren.

 

Inhoud:

Een van de belangrijkste beroepsvaardigheden voor een advocaat is de schrijfvaardigheid. De

doelmatigheid van het stuk lijdt soms onder het geweld de procedure of laat de advocaat zich

verleiden tot uitspraken op sociale media. Daarnaast verliest de advocaat zichzelf weleens in

moeilijke (bij)zinnen waardoor context en doel verloren gaan. Het effect is vaak

contraproductief: cliënten vinden juridische adviezen te lang en te moeilijk.

 

In deze cursus traint de deelnemer in één dag de schrijfvaardigheid zonder de

juridische merites van de tekst uit het oog te verliezen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af en zijn zoveel mogelijk zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk van de advocatuur. Om goed en helder te schrijven, moet de advocaat weten waarop te letten. De cursus besteedt veel

aandacht aan de individuele schrijfbenauwdheid van de deelnemer en haalt zoveel mogelijk

taaltwijfels weg. De schriftelijke communicatie zal niet alleen verbeteren, maar ook efficiënter

worden.

 

Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht. Na afloop van de cursus, krijgen

de deelnemers een thuisopdracht die moet worden ingeleverd. De deelnemer ontvangt een

analyserapport met zijn/haar zwakke en sterke kanten in een schriftelijke communicatie. In dit

persoonlijke rapport zijn ook diverse passages herschreven en voorzien van tips en handvatten.

Hierdoor krijgt de deelnemer een concrete stimulans om de eigen schrijfvaardigheid te

verbeteren.

Website by Webroots