Forensische linguïstiek

Deelnemers bekend maken met juridische genres, forensische linguïstiek en welke analysetools worden gebruikt. Daarnaast is een doel van deze cursus een bepaalde gevoeligheid te ontwikkelen voor de rol van taal in een juridische context.

24 september 2020| 22 oktober 2020 | 12 november 2020 | 28 november 2020

Vakgebied:                                          Toegepaste-/ forensische taalkunde voor de advocatuur/ niet-juridisch

Doelgroepen:                                      advocaten, academisch geschoold jurist

Tijdstip:                                               09:00 tot 16:00 uur

Locatie:                                               MBS, Westhaven 12 Gouda

Docenten:                                           tbd

Opzet:                                                 De leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen

Cursusduur:                                        6 uur (exclusief pauzes)

Niveau:                                               Basisniveau

Prijs per deelnemer:

 

Doel:

Deelnemers bekend maken met juridische genres, forensische linguïstiek en welke analysetools worden gebruikt. Daarnaast is een doel van deze cursus een bepaalde gevoeligheid te ontwikkelen voor de rol van taal in een juridische context.

 

Voorkennis:

Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis verplicht. Wel wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vooraf toegezonden studiemateriaal doorlezen.

.Resultaat:

Na afronden van deze cursus is de deelnemer:

  • Bekend met de diverse linguïstische aspecten die in het strafrechtsysteem een rol spelen zoals individueel taalrepertoir en (akoestisch)fonetisch onderzoek
  • Bekend met relevante jurisprudentie (o.a. de zaak-Harland, ECLI:NL:HR:2007:BA6569)
  • Bekend met de voornaamste onderzoeksmethoden, problemen en discussies binnen de forensische linguïstiek
  • Vertrouwt met de analysetechniek Statement Validity Assessment (SVA). De SVA-techniek heeft als component de Criteria Based Content Analysis (CBCA). CBCA en is mede uitgangspunt voor de Scientific Content Analysis (SCAN).
  • In staat om het waarheidsgehalte van een getuigenverklaring te analyseren aan de hand van feitelijke- en context gebonden criteria.
  • In staat met een kritische blik te kijken naar een diversiteit van linguïstische aspecten binnen het juridische discours.

Inhoud:

Met het toenemende aantal gevallen van stalking en online bedreigingen neemt de rol van forensische linguïstiek in de opsporing toe. Deze cursus introduceert de forensische linguïstiek waarbij taaluitingen worden geanalyseerd die relevant zijn voor het feitenonderzoek bij rechtspleging. Verklaringen van verdachten, experts en getuigen à (de)charge zijn een belangrijk onderdeel waarop rechterlijke vonnissen worden gebaseerd. Diverse methoden zijn in gebruik om een inhoudsanalyse van verklaringen van verdachten, experts en getuigen op te stellen. Uitgangspunt van deze analysemethoden is dat waarheidsgetrouwe verklaringen taalkundig kunnen verschillen van gefalsificeerde of eenzijdige verklaringen.

Elementaire kennis van de linguïstische analyse van verklaringen voor een strafrechtadvocaat is essentieel om beter inzicht te krijgen in het waarheidsgehalte van de verklaring. Deze cursus biedt op basis van een uitgebreide casuïstiek de deelnemer een innovatief programma met theorie en vaardigheden om een kritische taalanalyse te maken in een variëteit van (straf)rechtelijke contexten. U analyseert onder andere 112-telefoongesprekken, politieverhoren, expertverklaringen, getuigenverklaringen à (de)charge en bestudeert de (taal)interactie in de rechtbank en jurisprudentie.

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:

  • Wat is forensische linguïstiek en welke analyse-instrumenten worden gebruikt?
  • Forensisch linguïstische markers bij politieverhoor en aangiften
  • Kwetsbare participanten in het rechtssysteem (personen die de Nederlandse taal niet als moedertaal hebben, kinderen, slachtoffers van bijv. verkrachting.
  • Toekennen van auteurschap (heeft iemand wel/niet bepaald whatsapp bericht, tweet of brief geschreven)

 

 

Website by Webroots