Wettige bewijsmiddelen civiel- (straf)procesrecht. Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A2)

Doel: Het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de (i) door de civiele rechter aangelegde maatstaf omtrent redelijke mate van zekerheid omtrent het bestaan van feitelijk bewijs (art. 152 Rv.), (ii) door het Openbaar Ministerie, rechtbank en (getuige)deskundigen in hun onderzoek (requisitoir, vonnis, deskundigenbericht) toegepaste methodologie, logica en statistiek.

Wettige bewijsmiddelen civiel- (straf)procesrecht. Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A2)

 

Rechtsgebied:                             Bewijsrecht (art. 152 Rv (vrije bewijsleer), art. 339 Sv. (Bewijsmiddelen).

Doelgroepen:                              Advocatuur: advocaten, academisch geschoolde jurist

Tijdstip:                                        09:00 tot 16:00 uur

Locatie:                                        MBS, Westhaven 12 Gouda

Docenten:                                    dr. Frans Alkemade

Opzet:                                          De leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen

Cursusduur:                                 6 uur (exclusief pauzes)

Niveau:                                        Verdiepingsniveau

Prijs per deelnemer:

 

Doel:

Het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de (i) door de civiele rechter aangelegde maatstaf omtrent redelijke mate van zekerheid omtrent het bestaan van feitelijk bewijs (art. 152 Rv.), (ii) door het Openbaar Ministerie, rechtbank en (getuige)deskundigen in hun onderzoek (requisitoir, vonnis, deskundigenbericht) toegepaste methodologie, logica en statistiek.

Voorkennis:

Voor het volgen van deze cursus is de onlinecursus Inleiding bewijsanalyse op Bayesiaanse grondslag vereist. Tevens wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vooraf toegezonden studiemateriaal doorlezen. De onlinecursus Inleiding bewijsanalyse op Bayesiaanse grondslag is niet vereist voor deelnemers die tijdens de Beroepsopleiding advocatuur het keuzevak Forensische bewijswaardering, hoger beroep & cassatie en bijstand rondom (politie)verhoor (leerlijn Strafrecht, docent dr. Frans Alkemade) hebben gevolgd en met goed gevolg hebben afgesloten.

Resultaat na deze cursus:

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Een abstracte analyse te maken over de wijze waarop (i) de civiele rechter de vrije bewijsleer toepast in het ‘open systeem’ van bewijslevering
  • Een abstracte analyse te maken over (wellicht meerdere) schuld- en onschuldscenario’s. Vaak verzuimt de strafrechter en/of de Officier van Justitie om de mate waarin het bewijs past bij het schuldscenario af te zetten tegen de mate waarin het bewijs past bij het onschuld U leert het expliciteren van een correcte, symmetrische manier van denken, hetgeen leidt tot nieuwe inzichten. Wellicht is bepaald bewijs minder belastend dan op het eerste gezicht wordt aangenomen.
  • Het systematisch leren zoeken naar ontlastende feiten en omstandigheden (tegenbewijs) die soms in het dossier aanwezig zijn zonder dat ze direct in het oog springen. Bepaalde ontlastende coïncidenties worden bijvoorbeeld pas zichtbaar als men kennis heeft genomen van (en heeft geoefend met) het begrip Likelihood Ratio.
  • Zelfstandig in staat de Bayesiaanse methodiek toe te passen en in staat om de hieronder weergegeven definitie van bewijskracht en de bijbehorende rekenregel van Bayes toe te passen op de bewijsmiddelen in uw dossier:

 

{Kans op het bewijsmiddel uitgaande van

                                                                            Schuld (339 Sr.)/ afwijzen (152Rv)}

Bewijskracht = Likelihood Ratio =         ——————————————————————–

{Kans op het bewijsmiddel uitgaande van

                                                                             Onschuld (339 Sr./ toewijzen (152 Rv.)}

Rekenregel van Bayes:                                    Posterior Odds   =     Prior Odds   x     Likelihood Ratio

 

  • De prior odds in te schatten.
  • Aan de hand van de Bayesiaanse methodiek de (individuele of gecombineerde) bewijskracht (= LR) van bewijsmiddelen in te schatten.
  • Het basisconcept van een Bayesiaanse analyse toe te passen: bij het in rekening brengen van elk volgend bewijsmiddel wordt de waarschijnlijkheidsverhouding van de in competitie zijnde hypotheses bijgesteld volgens de rekenregel van Bayes.
  • Om met behulp van deze methodiek, als alle bewijsmiddelen in rekening zijn gebracht, een schatting te maken van de uiteindelijke a-posteriori waarschijnlijkheidsverhouding van de hypotheses.
  • Te herkennen waar de bewijswaardering van de civiele rechter of de bewijsvoering van OM en/of strafrechter niet correct is uitgevoerd.

Inhoud:

De cursus Wettige bewijsmiddelen civiel- (strafprocesrecht). Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A2) is een algemene uitbreiding op, en een verdieping van, de online basiscursus over de basisbeginselen van interpretatie en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag. De betreffende uitgangspunten en leerdoelen worden in deze cursus uitgebreider en diepgaander uitgewerkt.

De verdieping van de cursus betreft het op een formele, wiskundige manier kennisnemen van het Bayesiaanse analyse. Daarbij komen zaken ter sprake als het inschatten van de Prior Odds, het in de praktijk leren hanteren van de Likelihood Ratio als uitdrukking van bewijskracht, het herkennen van afhankelijkheden tussen de bewijsmiddelen, en het toepassen van de rekenregel van Bayes, ook voor meer dan twee hypotheses. In deze cursus komt casuïstiek uit zowel het civiele- als strafrecht aan bod. Voor civilisten kan het nuttig zijn om kennis te nemen waarbij de bewijswaardering van de rechter ex art 152 Rv aantoonbaar onjuist, althans onderbouwd was. Voor strafrechtsadvocaten geldt dat het relevant is om strafzaken te bespreken waarbij een veroordeling aantoonbaar was.

Website by Webroots