op aanvraag

ROSA PARKS: corporate racisme, vooroordelen en stereotypen, de invloed van toegepaste wiskunde

Een algoritme is als een baksteen; u kunt een kasteel bouwen of een ruit ingooien. Krijg inzicht in het evidente belang en de absurditeit voor uw organisatie middels historische, wiskundige en juridische argumenten: het cursusgeld omvat les, studieboek ‘Weapons of Math Destruction’ van Cathy O’Neil, lunch en borrel.

€ 1.495,-- ex. btw.

Locatie: Mandeville HQ, Gouda.

Fiscale aftrek studiekosten: Als zelfstandig ondernemer of werknemer kunt u gebruik maken van de persoonsgeboden aftrek of te fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, indachtig uw inkomensdrempel, in mindering gebracht kunnen worden. De fiscus betaalt een deel van de opleiding. Doelgroep: HR-Managers, bedrijfsjuristen, Vertrouwenspersonen, OR-leden.

** U steunt het Mandeville internaat voor hoogbegaafden. Een percentage van het door u betaalde cursusgeld wordt in het Mandeville Scholarship Fund gestort waaruit scholarships worden verstrekt aan hoogbegaafden die onvoldoende financiële middelen hebben.ROSA PARKS laat u kennis maken met verschillende vormen van vaak onbedoeld racisme, vooroordelen en stereotypen in het bedrijfsleven. Stel u hebt een softwarepakket waarbij een algoritme voor u kandidaat-werknemers afwijst omdat zij niet binnen uw organisatie passen. U rekent een hogere rente aan bepaalde cliënten omdat zij in een risicovol postcodegebied wonen. Als politie zet u meer collega’s in risicovolle postcodegebieden dan in andere buurten. U rekent een hogere prijs voor een online geboekte reis in een duurder postcodegebied, dan dezelfde reis in een goedkoper postcodegebied. Wat hebben de triple-A ratings van rating agencies met wiskunde te maken? In hoeverre zijn personeelsroosters die via algortimen worden opgesteld in strijd met de wet (het tijdstip waarop de werknemer een rooster verneemt)?

ROSA PARKS bespreekt in hoeverre algoritmen of de toepassing daarvan een vorm sociale controle zijn en of zij ongelijkheid tussen werknemers bevorderen of niet. Werkt targeting algoritmen tot ongelijkwaardigheid die strijdig is met de (internationale) wetgeving. Voldoet value added modelling aan de grondwettelijke bepalingen van gelijkheid? Mag een target op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur de source code opvragen? Mag het Openbaar Ministerie van Justitie big data gebruiken voor predictive policing. Mag een politieke partij gebruikmaken van micro targeting?

ROSA PARKS leert u dat een algoritme niets meer is dan een taal. Een verscholen taal met een soms lastige syntaxis die vaak een onterechte autoriteit uitstraalt. Een algoritme is een regeling verstopt achter een wiskundige formulering waar geen verantwoording over wordt afgelegd. Wiskundige modellen zijn embedded historische meningen en opinies die kunnen leiden tot discriminatie, vooroordelen en stereotypering en daarmee strafbaar zijn. Met ROSA PARKS krijgt u praktische handvatten voor het adresseren van deze problematiek in uw organisatie.

ROSA PARKS doelgroep: bedrijfsjuristen, HR-medewerkers, accountmanagers, sales, management.

Website by Webroots