Op aanvraag

Inleiding interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A1)

In deze online basiscursus worden de basisbeginselen van Forensisch Redeneren geïntroduceerd. De basiscursus is de opmaat naar andere opleidingen die zijn gericht op het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de door het Openbaar Ministerie, rechtbank en (getuige)deskundigen in hun onderzoek (requisitoir, vonnis, deskundigenbericht) toegepaste methodologie, logica en statistiek. Deze cursus dient ter vervanging van deelnemers die het keuzevak Forensische bewijswaardering, hoger beroep & cassatie en bijstand rondom (politie)verhoor (leerlijn Strafrecht, docent dr. Frans Alkemade) uit de Beroepsopleiding advocatuur niet hebben gevolgd. Deelnemers die het keuzevak met goed gevolg hebben behaald, hoeven deze onlinecursus niet te volgen.

Op aanvraag

Inleiding interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag (A1)

 

Rechtsgebied: Strafprocesrecht (wettige bewijsmiddelen ex. Art. 339 Sv.)

Doelgroepen: (i) Advocatuur: advocaten (ii) Rechtspraak:  raadsheer, rechter, rechter-commissaris en juridisch medewerker.(iii)  Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, (assistent/adjunct) officier van justitie, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerkers

Tijdstip: Nvt.

Locatie: Digitale Leer Omgeving MBS

Docenten: dr. Frans Alkemade

Opzet: De leeractiviteit bestaat uit een online hoorcollege en online eindtoets

Cursusduur: 2 uur (inclusief eindtoets)

Niveau: Basis. Dit betekent dat geen kennis van statistiek is vereist. (LET OP: voor deelname aan deze basiscursus is een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid vereist).

Prijs per deelnemer:

Doel:

In deze online basiscursus worden de basisbeginselen van Forensisch Redeneren geïntroduceerd. De basiscursus is de opmaat naar andere opleidingen die zijn gericht op het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de door het Openbaar Ministerie, rechtbank en (getuige)deskundigen in hun onderzoek (requisitoir, vonnis, deskundigenbericht) toegepaste methodologie, logica en statistiek. Deze cursus dient ter vervanging van deelnemers die het keuzevak Forensische bewijswaardering, hoger beroep & cassatie en bijstand rondom (politie)verhoor (leerlijn Strafrecht, docent dr. Frans Alkemade) uit de Beroepsopleiding advocatuur niet hebben gevolgd. Deelnemers die het keuzevak met goed gevolg hebben behaald, hoeven deze onlinecursus niet te volgen.

Voorkennis:

Voor het volgen van deze onlinecursus is geen voorkennis vereist.

Resultaat na deze cursus:

Na het behalen van de eindtoets is de cursist gekwalificeerd om de volgende verdiepingsopleidingen te volgen:

  • Wettige bewijsmiddelen civiel- en (straf)procesrecht. Interpretatie bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag
  • Wettige bewijsmiddelen ex art. 339 Sv. Interpretatie forensisch bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag
  • Wettige bewijsmiddelen ex art. 339 Sv. Interpretatie forensisch bewijs en bewijswaardering op Bayesiaanse grondslag voor togaberoepen.

Inhoud:

De basiscursus bestaat uit een online hoorcollege van Frans Alkemade, een expert in forensisch redeneren wiens Bayesiaanse analyses, gemaakt in opdracht van rechtbank, OM of verdediging, de laatste jaren een rol hebben gespeeld in een aantal geruchtmakende strafzaken. De basiscursus wordt afgesloten met een online toets.

Aan bod komen onderwerpen als: welke rol speelt het begrip waarschijnlijkheid in de bewijsvoering, en op welke logisch correcte wijze hangen waarschijnlijkheid en bewijskracht samen? Hoe kunnen hypotheses zodanig worden opgesteld dat het mogelijk wordt om alle bevindingen van een zinnige bewijskracht te voorzien? Hoe kunnen die afzonderlijke bewijskrachten worden gecombineerd tot een consistent eindoordeel over de waarschijnlijkheidsverhoudingen van de afzonderlijke hypotheses? Kortom: Hoe kun je correct redeneren met louter waarschijnlijkheden als uitgangspunt? Het hierbij gehanteerde Bayesiaanse model is in principe wiskundig van aard, maar de uitgangspunten van het model vormen – ook zonder enige expliciete berekening – op zichzelf een krachtig gereedschap voor strafrechtelijke waarheidsvinding.

Website by Webroots