Hoogbegaafdheid

 

Het onderwijs aan Mandeville Academy staat open voor hoogbegaafden. Mandeville Academy hanteert als definitie daarvoor de groep die qua algemene intelligentie (bij voorkeur cultuuronafhankelijk getest) in de hoogste twee percentielen scoort, dus hoger dan 98% van populatie. Statistisch gezien zijn er in Nederland circa 340.000 hoogbegaafden. Bij welk IQ de grens van hoogbegaafdheid ligt, is afhankelijk van de gebruikte test. Als vuistregel geldt, dat het IQ ongeveer twee keer de standaardafwijking hoger moet zijn dan 100 om in de hoogste twee percentielen te vallen. De in Nederland gangbare tests hebben veelal een standaardafwijking van 15, zodat volgens die tests een IQ vanaf 130 hoogbegaafdheid betekent. Er komen echter ook tests voor met een hogere standaardafwijking, waarbij een beduidend hoger IQ nodig is om in de bovenste twee percentielen te vallen.

Mandeville Academy vereist aantoonbaar hoogbegaafd zijn als toelatingsnorm, dat wil zeggen dat de kandidaat-student moet aantonen in het 98e of 99e percentiel te scoren op een betrouwbare en valide IQ-test.

Hoogbegaafden zijn zo divers als alle andere mensen. Een algemene typering is van hen niet te geven. Wel onderscheiden zij zich vaak door een snel begrip van complexe dingen en een groot vermogen om nieuwe dingen te leren. Vaak leggen zij de lat hoog, zowel voor zichzelf als voor anderen.

Meer informatie over hoogbegaafdheid is onder andere te vinden op de website van Mensa Nederland, een vereniging voor hoogbegaafden.

Website by Webroots