Mandeville Academy

Weleens de commandant der Nederlandse zeestrijdkrachten geadviseerd over de milieu- en geopolitieke implicaties als de Barentszee het hele jaar bevaarbaar wordt voor scheepvaart vanuit Rotterdam naar China? Zou je het aandurven een presentatie te geven aan de president van De Nederlandsche Bank over een casus die hij je heeft gegeven? Zou je een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk kunnen verzinnen? Lijkt het je interessant om na te denken over de natuurkunde achter vioolmuziek? Zou je een statistisch model kunnen maken om te voorspellen welk manuscript een bestseller wordt? Zin om met een oogchirurg in de debat te gaan over de vraag of Monet en Degas een oogafwijking hadden waardoor hun impressionisme de facto realisme was? Wat is jouw oplossing voor het gegeven dat 1,5 miljard jongeren de komende 10 jaar de arbeidsmarkt zullen betreden, maar er voor slechts 400 miljoen jongeren werk is? Durf je een operationele cold case te bestuderen onder begeleiding van een expert vermiste personen en een profiler? Zou je willen discussiëren over de rechtsstaat met president van de Hoge Raad der Nederlanden? Vind je vanuit filosofisch perspectief dat de uitspraak ‘wat voor jou waar is, hoeft voor mij niet waar te zijn’ strafbaar moet zijn?

Met andere woorden: wat gebeurt er als jouw uitzonderlijke denkkracht die je hebt als hoogbegaafde jongvolwassene wordt losgelaten op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke disciplines?

Mandeville Academy biedt een kleine groep de kans om hun buitengewone intellect een jaar lang als een zoeklicht te laten schijnen op diverse vraagstukken. Gaandeweg ontdek je wat je drijft, waar je talenten en interesses liggen. Zodoende vind je een eigen spoor en bereid je jezelf voor de op volgende stappen in je ontwikkeling.

Ontwikkeling: creatief, intellectueel, onderzoek

Mandeville Academy ontwikkelt je persoonlijke, creatieve en intellectuele (onderzoeks)vaardigheden op het hoogste niveau. Van jou wordt verwacht dat je inzichten geeft, die niet-hoogbegaafden eenvoudigweg niet ‘doorzien’. Onze docenten zijn de besten uit hun vakgebied. De probleemstellingen die zij je geven, zijn multidisciplinair en komen rechtstreeks uit de complexe praktijk. Om die reden zijn ze vaak vertrouwelijk van aard. Je zal dus regelmatig een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Mandeville Academy verwacht om die reden heel veel van je. Want je behoort nu eenmaal tot de 2% van de allerslimsten.

Klinkt goed?

Dan eerst nog de selectie doorkomen en dan aan de slag in het belangrijkste jaar van je carrière.

Elke week andere docenten

Voor het studiejaar 2018/2019 heeft Mandeville Academy circa 80 (gast)docenten bereid gevonden een bijdrage aan het onderwijs te leveren. Het onderwijs aan Mandeville Academy is onderverdeeld in vier trimesters. Iedere week behandelt een hoofddocent een onderwerp. Een of meer gastdocenten bieden verdieping in het behandelde thema. Het is aan de hoofddocent, al dan niet in overleg met de gastdocent, om te bepalen in welke vorm dat gebeurt: klassikaal onderwijs, werken in subgroepen, excursies – van alles is mogelijk. De hoofddocent verblijft bij voorkeur in het docentenappartement van de Academy en neemt zodoende deel aan het dagelijkse leven. Dat geeft je de mogelijkheid om de hoofddocent ook op het persoonlijke vlak te leren kennen. De kleine groep van circa 15 studenten en de directe interactie met de docenten geven veel ruimte om te improviseren.

Complexiteit en onzekerheid

Het onderwijs is gebaseerd op het uitgangspunt ‘complexiteit en onzekerheid’. Vakken worden niet gedoceerd op basis van willekeurige at random kennisvergaring, maar vanuit de gedachte dat kennis nut heeft als het bijdraagt aan begrip van een bepaald probleem. De docent introduceert een probleemstelling uit de praktijk. Mandeville Academy faciliteert de onderzoeksfaciliteiten die jij en je medestudenten nodig hebben om een oplossing te bedenken. Na vijf weken presenteer je je bevindingen. Want daar gaat het om bij Mandeville Academy: stop learning, start thinking.

Toetsing

Mandeville Academy werkt met assignments. Ieder thema wordt individueel wordt getoetst aan de hand van de probleemstelling die de (gast)docent geeft. De eerste drie trimesters bereiden je voor op het vierde trimester waarin je je (onderzoeks)vaardigheden, creativiteit en presentatietechnieken gaat toepassen op complexe problemen bij multinationals, universiteiten, overheidsorganisaties alsmede NGO’s. Na het vierde trimester heb je ruim 30 assignments afgerond, hetgeen recht geeft op het Mandeville-diploma. Daarnaast ontvang je een persoonlijk carrièreplanning, gebaseerd op een jaar intensieve persoonlijke begeleiding van je mentor.

Netwerk voor het leven

Tijdens je studiejaar aan Mandeville Academy bouw je een netwerk van gelijkgestemden op voor het leven. Niet alleen met medestudenten, maar ook met de docenten, die vooraanstaande posities bekleden in tal van organisaties. Na het studiejaar kun je op dat netwerkt terugvallen en ben je levenslang welkom op alumnibijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd.

Impressie curriculum 2018-2019

Trimester 1 (week 40 – 49) staat in het teken van kwartier maken en ‘Manners Maketh Man’. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Academy. Waar nodig word je daarin begeleid. In deze periode maak je kennis met onderwerpen als History of Music & Cinema, Visual Arts & Art History, Leisure, Local History, Literature & Poetry en Manners Maketh Man. Daarnaast wordt gestart met de doorlopende vakken. (Gast)docenten zijn onder andere: Martin Koolhoven (filmregisseur), Dace Sietina (kunstenaar), Marlies Dekkers (entrepreneur), Yvonne Keuls (auteur), Alexander Münninghoff (schaker/auteur), Annabel Nanninga (opiniemaker), Paul Sebes (literair agent), Lex Hoogduin (hoogleraar complexiteit en onzekerheid van de financiële markten, RUG) en Ger Koole (hoogleraar wiskunde VU). Docent van de week is bijvoorbeeld Britta Böhler.

Het thema van trimester 2 (week 50 – 8) is ‘Science’. Toonaangevende gastdocenten nemen je mee door de geschiedenis van de voornaamste wetenschappelijke disciplines. Samen verken je de ontwikkeling van de aarde en de mensheid aan de hand van vakken als Operations Research, Business Analytics, Physics & Astronomy, Ethics, Psychiatry, Middle Ages-Enlightenment-Modern History, Artificial Intelligence, Neurology, Polar Studies, Biomedics, Ancient Civilizations. (Gast)docenten zijn onder andere: Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Economie VU), Neldes Hovestad (CEO DowDupont Terneuzen), Joris Luyendijk (journalist), Rob Wiche (scheikundig ingenieur/filosoof), Anneke Ribberink (Researcher Political & Gender History VU) , Louwrens Hacquebord (emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiën/voormalig directeur Arctisch centrum RUG), Lena Scheen (Assistent Professor of Global China Studies NYU Shanghai).

In trimester 3 (week 9 – 17) krijg je een grondige introductie in de systemen en structuren die door de mens zijn gecreëerd om de wereld te ordenen. Studie van onder andere Political, Philosophical & Economic Systems, European Union, International Relations, Sustainability & Climate Change brengt de studenten onmisbare vaardigheden bij om hun eigen verhouding tot de wereld om hen heen te bepalen. (Gast)docenten zijn onder andere: Maarten Feteris (president Hoge Raad der Nederlanden, Remco Breuker (hoogleraar Koreastudies, RUL), Antoine Bodar (priester), Martin Mos (Aide-de-Camp Z.M. Koning Willem-Alexander), Pieter Cobelens (voormalig directeur Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst), Luke Disney (executive director sustainability insitute INSEAD), Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer), Marietje Schaake (lid Europees parlement namens D66/ALDE), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland), Tjipke Bergsma (CEO War Child), Ron Keller (internationaal financieel expert en voormalig Nederlands ambassadeur in Oekraïne, Rusland, Turkije en China), Garrie van Pinxteren (sinoloog RUG / Clingendael) en Willem Jan Hilderink (historicus/filosoof). Docent van de week zijn bijvoorbeeld Ad Melkert en Rens Schalkwijk (dominee).

In trimester 4 (week 18 – 27) bereid je je voor op het leven na Mandeville Academy. Je leert diverse dimensies van het bedrijfsleven kennen en gaat aan de slag met opdrachten die je van topbestuurders van multinationals krijgt. In Trimester 4 worden de vakken Financial Institutions, Military Organizations, Government, Multinationals I & II en Innovative Leadership gedoceerd. (Gast)docenten zijn onder andere: Klaas Knot (president De Nederlandse Bank), Bruno Bruins (minister van Volksgezondheid), Frederik de Nerée (executive director Goldman Sachs Londen), Rob Verkerk (voormalig commandant zeestrijdkrachten), Richard Oppelaar (commandant korps mariniers), Ronald Poetiray (Deputy Chief of Staff Operations United Nations Forces Mali), Jos Nijhuis (CEO Royal Schiphol Group), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland), Pascha Iljin (manager Predictive Analytics & Big Data AkzoNobel), Erik Akerboom (Korpschef van Politie), Nicole Borgers (programmamanager contra-terrorisme & radicalisering Nationale Politie), Frans Hiddema (ex voorzitter Raad van Bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam).

Doorlopende vakken

Naast het thematische onderwijs biedt Mandeville enkele vakken gedurende het hele studiejaar aan. Onder leiding van prof.dr. Lex Hoogduin werk je het hele jaar aan een generieke probleemstelling inzake complexiteit en onzekerheid. Daarnaast overlapt het werken aan een of meerdere cold cases de trimesters. Om goed voorbereid te zijn op werken of studeren in het buitenland, word je gedurende het jaar een grondig begrip van de Engelse taal bijgebracht. Daarnaast bekwaam je je op een vast moment per week in de sportzaal onder leiding van een strenge leermeester in diverse zelfverdedigingstechnieken.

Persoonlijke ontwikkeling

In de eerste periode formuleert iedere student in samenspraak met de staf zijn persoonlijke doelstellingen die hij in het studiejaar wil verwezenlijken en presenteert deze doelstellingen aan de andere studenten. De mentor bespreekt met iedere student regelmatig de voortgang, signaleert knelpunten en helpt de student zijn doelstellingen te verwezenlijken of zo nodig bij te stellen. Iedere student komt aan de beurt om in de filmzaal een avondvullend ‘Zomergasten’-programma aan zijn medestudenten te presenteren met persoonlijke verhalen en mediafragmenten.

De persoonlijke ontwikkeling van de studenten vindt niet alleen binnen de poorten van Mandeville Academy plaats. Het doel van Mandeville Academy is immers om de eigen koers in de wereld te bepalen en die slagvaardig te bevaren. Iedere student ontplooit daarom een dagdeel per week een maatschappelijke activiteit die bij hem past buiten de deur.

Studiereizen

De studenten ondernemen een à twee keer per jaar een studiereis naar een bestemming die past bij het thema van het curriculum.

Wonen

De studenten wonen tijdens het studiejaar in het gebouw van Mandeville Academy. De kamers, die worden gedeeld met een medestudent, zijn gestoffeerd en sober gemeubileerd, vergelijkbaar met een college dormitory. De studenten zijn verantwoordelijk voor huishouding en inkopen. Zij gebruiken op de weekdagen gezamenlijk hun maaltijden, die zij zelf verzorgen.

Vanuit het gebouw van Mandeville Academy midden in het historische hart van Gouda kunnen de studenten volop deelnemen aan het maatschappelijke leven. Openbaar vervoer, winkels, cafés en maatschappelijke voorzieningen bevinden zich op loopafstand.

Website by Webroots