Impressie curriculum 2018-2019

 

TRIMESTER I (WEEK 40-49)

Trimeste I staat in het teken van kwartier maken en ‘Manners Maketh Man’. Naast de doorlopende vakken krijg je verschillende op zichzelf staande assignments.

NATO-ASSIGNMENT

Op verzoek van de Nederlandse delegatie naar de NAVO-top in Norfolk (november 2018) maak je een rapport over de toekomst van de NAVO in 2035 en verder. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de rol van Advanced Robotics, Drone Technology, Augmented Reality, Blockchain, 3D Printing en Big Data in relatie tot Disruptive Technology. Daarnaast moet je antwoord geven op de vraag wat deze ontwikkelingen voor de mens betekent en hoe de NAVO daarmee moet omgaan in termen van werving, selectie, training en opleiding van toekomstige NAVO-militairen.

Voorbereidend studiemateriaal:

Strategic Foresight  Analysis (FSA)

Framework for future alliance operations (FFAO)


ART & SCIENCE

Bij het vak Art & Science ga je de authenticiteit van een 17-eeuws schilderij vaststellen. In een kunstcollectie is een identiek kopie tevoorschijn gekomen van een schilderij van Rembrandt. Het origineel hang in de Dulwich Picture Gallery in Londen. Experts zijn het eens dat bij het waarschijnlijk is dat doek, verf en paneel uit atelier van Rembrandt afkomstig zijn. Het doek is echter niet gesigneerd. Het kan daarom een werk zijn van Rembrandt, een leerling of een (goede) vervalsing. Verschil met het origineel is dat in het kopie een geelpigment (Napels geel) is gebruikt. Hoe bepaal je uiteindelijk of een doek een Rembrandt is? Uiteindelijk op ‘gezag’, ‘autoriteit’ of ‘het oog hebben’. Net als bij het vak Cold Case ga je aan de hand van Bayesiaanse statistiek op zoek naar een beslissingsondersteunend model om een gefundeerde uitspraak te doen over de authenticiteit van het schilderij.

Voorbereidende studiemateriaal:
Ernst van de Wetering, Rembrandt in Nieuw Licht (Local World 2009).

The next Rembrandt (computer generated Rembrandt painting using algorithms & 3D printing)

Painting techniques from Rembrandt to Vermeer (Yale University Art Gallery)


LITERATURE & POETRY: SHAKESPEARE

Bij het vak Literature & Poetry ga je op zoek naar een voorspellingsmodel voor een bestseller. Op basis van een dataset van ingezonden manuscripten probeer je een nieuw voorspellingsmodel te maken of een reeds bestaand model te verfijnen. Is dat gelukt, dan schrijf je natuurlijk de bestseller! Mandeville heeft een verhaal voor je klaarliggen dat in potentie spannender is dan Dan Brown’s Da Vinci Code. We geven je een aantal unieke bouwstenen over William Shakespeare die nog niemand heeft ontdekt en dat de nodige stof zal doen opwaaien. Maar je mag natuurlijk ook een novelle, filmscript of toneelstuk schrijven.

Voorbereidend studiemateriaal:
Dan Brown, De Da Vinci Code, (Luitingh-Sijthoff 2016).
Kai Hermann & Horst Rieck, Christiane F. Verslag van een junkie (Gottmer 2014)
Douglas Adams, Hitchhiker’s Guide to the galaxy, (Boekerij 2017)
Jodie Archer, Matthew L. Jockers, The bestseller code. Anatomy of the blockbuster novel. What a groundbraking algorithm can teach us about books, stories and reading, (St. Martins Press 2016).
Jia Tolentino, ‘The bestseller code’ tells us what we already know, The New Yorker, 23 september 2016.


CONTEMPORARY DRAMA

Het vak Contemporary Drama vul je voor een groot deel zelf in. Het gaat hierbij om je eigen expressie en creativiteit te ontdekken. We nemen je mee langs Shakespeare, Andrew Scott, Terrence McNally naar David Harrower.

Voorbereidend studiemateriaal:
Benedict Cumberbatch: “To be or not to be” (Shakespeare)
Andrew Scott: “To be or not to be” (Shakespeare)
Arthur Miller: “Death of a Salesman” (1949)
Terrence McNally on Master Class
Terrence McNally “It’s only a play”
Theatre Talk: Jeff Daniels in David Harrower’s “Blackbird”


RULE OF LAW (RECHTSSTAAT)
Foto van Britta BöhlerBij het vak Rule of Law organiseer je in maart 2019 een seminar over de rechtsstaat. Meer specifiek: is geautomatiseerde besluitvorming een bedreiging of zegen voor de rechtsstaat? Je leest je in de materie in, discussieert, vormt je mening en organiseert het debat. De achterliggende gedachte is dat de rechtsstaat tegenwoordig in toenemende mate (in Europa) onder druk staat. Niet alleen in het strafrecht, maar vooral in het bestuursrecht. (Grond)rechten als privacy, detournement de poivoir en vrijheid van meningsuiting lijken steeds vaker te moeten wijken voor politieke belangen. Kan geautomatiseerde besluitvorming (blockchain technologie) bijdragen aan een standvastiger rechtsstaat? Je krijgt onder andere les van Britta Böhler en Alex Brenninkmeijer. Britta verblijft een hele week op Mandeville en geeft je een grondige kennis van de rechtsstaat. Alex bespreekt de Europese aspecten van de rechtsstaat.

Voorbereidend studiemateriaal:
Cathy O’Neill, Weapons of math destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (Penguin Books Ltd 2017).
Harper Lee, To kill a Mockingbird, (Grand Central Publishing 2015).

George Orwell, 1984 (BBC film, 1956)


MATHEMATICS

Ja. Wiskunde. Je leest het goed. Maar wees niet bang. Wiskunde is tegenwoordig behoorlijke behapbaar en op de wijze waarop wij je de materie presenteren begrijp je precies het belang. We leren je nuttige statistiek om cold cases op te lossen, de authenticitiet van een schilderij te bepalen en om en bestseller te kunnen detecteren. De achterliggende gedachte daarvan is dat we je handvatten geven om zeer complexe problemen snel en medogenloos te analyseren. Je zal niet snel te vinden zijn op ‘mount stupid’, zo gezegd. Daarom heb je geen voorbereidend studiemateriaal nodig. Komt allemaal goed.

 


TRIMESTER II (WEEK 50 – 8)

Trimester II staat in het teken van Science. Het thema dit jaar is artificial intelligence (AI) in de zorg.

PNEUMONIA & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Dit trimester werkt Mandeville nauw samen met Jorrit Glastra, CTO van Quantib. Jorrit is frontrunner op het gebied van machine learning / AI. Alle vakken in Trimester II staan in het teken van AI in de zorg. Je gaat aan de slag in de cockpit van huidige kennis over AI en wel bij Kaggle.com. Bij dit platform worden casus op het gebied van AI aangeboden, incluis datasets. Je gaat aan de slag met de casus om een algoritme te verbeteren om longonteking te ontdekken alsmede de plaats in de longen. Een tamelijk ingewikkeld probleem.

(Gast)docenten zijn onder andere: Frans Hiddema (vml. CEO oogziekenhuis Rotterdam), Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Economie VU), Neldes Hovestad (CEO DowDupont Terneuzen), Joris Luyendijk (journalist), Rob Wiche (scheikundig ingenieur/filosoof), Louwrens Hacquebord (emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiën/voormalig directeur Arctisch centrum RUG).

Voorbereidend studiemateriaal:

Tensorflow and deep learning – without a PhD by Martin Görner

Introduction Machine Learning (Stanford University)

Patrick Winston: AI course neural nets (MIT Open Courseware)

Patrick Winston: AI course deep neural nets (MIT Open Courseware)

Deep learning specialization

Michael Nielson, Neural networks and deep learning 


AVOIDABLE BLINDNESS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ongeveer 415 miljoen mensen hebben minstens een jaarlijkse zogenaamde retina scan nodig om diabetes veroorzaakte blindheid ter voorkomen. Dit betekent honderden miljoenen beelden en er zijn eenvoudigweg te weinig artsen om de data te bekijken. Entree: artificial intelligence bij image analyses. Recent hebben specialisten inzake machine learning /AI doorbraken gerealiseerd op het gebied van image recognition. We naderen het punt waarop computers beter in staat zijn om medische diagnoses te stellen op basis van het interpreteren van images dan de mens. Bij deze course ga je samen met docent Frans Hiddema op zoek naar wat AI kan betekenen van avoidable blindness in Ghana en Bangladesh. AI image analyses kan behandelaars ondersteunen in afgelegen gebieden waar bewoners niet eenvoudig toegang hebben tot artsen. Telemedicine kan effectiever worden ingezet als patienten hun eigen telefooncamera gebruiken om foto’s in te zenden om de eerste diagnose te stellen en zo vermijdbare blindheid daadwerkelijk te vermijden.

Voorbereidend studiemateriaal:

Frans Hiddema, “The least used resource: patient”, TEDxMaastricht

Martin Anderson, Less is more: Tackling Avoidable Blindness and Deafness, TEDx University of St. Andrews

How AI could prevent blindness for 415 million people (right now)


ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HEALTH INSURANCE

Bij deze course ga je aan de slag met de vraag of AI/Machine learning kan bijdragen aan reductie van de operationele kosten van zorgverzekeraars. Net als andere financiele instellingen, worden zorgverzekeraars gecontroleerd door verschillende toezichthouders zoals de Autoriteit Financiele Markten (AFM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Een van de tools die je zult gebruiken en verfijnen is een algoritme dat grote datasets van tekst interpretatief kan doorzoeken. Generiek zoeken kan slimmer als je gebruikmaakt van metrics als TF-IDF, LDA, Word embedding, document embedding etc. Het eindresultaat is een dashboard waar toezichthouders en zorgverzekeraar 24/7 realtime inzicht hebben in verslagleggingsverplichtingen.

Voorbereidend studiemateriaal:

AI in health insurance. Smart claims management with self-learning software (McKinsey&Company)

Open source dataset healthcare


In trimester 3 (week 9 – 17) krijg je een grondige introductie in de systemen en structuren die door de mens zijn gecreëerd om de wereld te ordenen. Studie van onder andere Political, Philosophical & Economic SystemsEuropean UnionInternational RelationsSustainability & Climate Change brengt de studenten onmisbare vaardigheden bij om hun eigen verhouding tot de wereld om hen heen te bepalen.

BRAVE NEW WORLD: SOME CHALLANGES THE NEXT GENERATION FACES

Hoofddocent Ron Keller neemt je mee langs 6 assignments. Keller was Nederlands ambassadeur in onder andere Turkije, Rusland en China. Hij was directeur van de European Bank for Reconstruction and Development alsmede director foreign financial relations bij het ministerie van Financien.

Assignment (i) Hoe ziet de Europese Unie er over 10 jaar uit? Schrijf een advies en stappenplan voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Assignment (ii) Wat zijn de implicaties van de al maar toenemende globalisering voor intellectuele samenwerking (EU, VN, NATO). Schrijf een rapport hierover aan de Secretaris-Generaal van de VN.

Assignment (iii) Welke politieke en economische belangen heeft Nederland in het buitenland? Schrijf een 4-jarig werkplan voor de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Rusland.

Assignment (iv) Hoe moet Europa omgaan met de steeds maar groeiende stroom arbeidsmigranten? Maak een aanbeveling voor de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker.

Assignment (v) Gaat China onder leiding van president Xi Jinpin de wereld(economie) veroveren en wat zijn de gevolgen daarvan voor Nederland? Schrijf een rapport aan minister-president Rutte en de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer.

Voorbereidend studiemateriaal:

20180215 ESB 4758 Modern China

aanbiedingsbrief-met-geannoteerde-agenda-informele-raad-buitenlandse-zaken-van-30-en-31-januari-2019 (1)

Chang-Pieke2018_Article_EuropeSEngagementWithChinaShif

Assignment (vi) Moeten Europese landen intensiever gaan samenwerken op Defensie en Veiligheid terreinen zoals president Macron en bondskanselier Merkel voorstellen? Schrijf heb een brief met een Nederlandse reactie op hun plannen.

Voorbereidend studiemateriaal:

OF0116825NLN.nl (1)gbvb 2017 strategie

NA0118334NLN.nl (3)

NA0118051NLN.nl (1)

kamerbrief-met-rapportage-internationale-militaire-samenwerking-2018 (1)

EU-NATO Cooperation and Strategic Autonomy


 

 

In trimester 4 (week 18 – 27) bereid je je voor op het leven na Mandeville Academy. Je leert diverse dimensies van het bedrijfsleven kennen en gaat aan de slag met opdrachten die je van topbestuurders van multinationals krijgt. In Trimester 4 worden de vakken Financial InstitutionsMilitary OrganizationsGovernmentMultinationals I & II en Innovative Leadershipgedoceerd. (Gast)docenten zijn onder andere: Klaas Knot (president De Nederlandse Bank), Bruno Bruins (minister van Volksgezondheid), Frederik de Nerée (executive director Goldman Sachs Londen), Rob Verkerk (voormalig commandant zeestrijdkrachten), Richard Oppelaar (commandant korps mariniers), Ronald Poetiray (Deputy Chief of Staff Operations United Nations Forces Mali), Jos Nijhuis (CEO Royal Schiphol Group), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland), Pascha Iljin (manager Predictive Analytics & Big Data AkzoNobel), Erik Akerboom (Korpschef van Politie), Nicole Borgers (programmamanager contra-terrorisme & radicalisering Nationale Politie), Frans Hiddema (ex voorzitter Raad van Bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam).

Website by Webroots