Op aanvraag

Masterclass Geautomatiseerde besluitvorming voor advocaten (2019091114)

Geautomatiseerde besluitvorming is een enorm breed begrip. Als advocaat wordt u onvermijdelijk geconfronteerd met de gevolgen van reactieve wetgeving op het gebied als geautomatiseerde besluitvorming. Deze masterclass geeft u (i) een verdiepend inzicht de hiaten in wet- en regelgeving (ii) leert u het theoretisch kader van algoritmen en (iii) maakt u kennis met de meest recente normatief-ethische aspecten van geautomatiseerde besluitvorming.

Op aanvraag

Inleiding

Geautomatiseerde besluitvorming is een enorm breed begrip. Zelfrijdende auto’s maken 500 beslissingen per seconde, banksystemen handelen hypotheekvragen volledig geautomatiseerd af en de overheid hanteert vergaande controlesoftware zoals Systeem Risico Indicatie (Syri). De reactie van beleidsmakers op geautomatiseerde besluitvorming is momenteel reactief. Dit blijkt uit de recente VVD-initiatiefnota ‘Menselijk grip op algoritmen’ (mei 2019), de conclusies werkgroep van de Europese Commissie (april 2019) en een advies van de Raad van State dienaangaande (september 2018). Als advocaat wordt u onvermijdelijk geconfronteerd met de gevolgen van reactieve wetgeving op het gebied als geautomatiseerde besluitvorming. Deze masterclass geeft u (i) een verdiepend inzicht de hiaten in wet- en regelgeving (ii) leert u het theoretisch kader van algoritmen en (iii) maakt u kennis met de meest recente normatief-ethische aspecten van geautomatiseerde besluitvorming.

Inhoud

Tijdens deze masterclass worden drie hoofdvragen uitgewerkt.

(i)  Ontduiken beleidsmakers de rechtsfilosofische basis van hun wet- en regelgeving? Wat is het juridisch-ethisch normenkader voor wet- en regelgeving over geautomatiseerde besluitvorming? Moet niet a priori een rechtsfilosofisch debat worden gevoerd over hoe geautomatiseerde besluitvorming binnen de rechtsstaat past? De (menselijke) rechtspraak is een essentiële bouwsteen van de rechtsstaat. Wat gebeurt als de menselijke maat niet meer bestaat? Moet pas op de plaats worden gemaakt met beleidsregels en wetgeving? Eerst een rechtsfilosofisch normenkader. Daaruit volgen kaders, beleid en vervolgens wet- en regelgeving.

(ii) De tweede vraag die wordt uitgewerkt is in hoeverre een adequaat begrip over algoritmen bestaat? Waarom is kennis over algoritmiek versnipperd en nauwelijks aanwezig?

(iii) De derde vraag die tijdens het seminar aan bod komt is of geautomatiseerde besluitvorming niet de beste aanleiding vormt voor de instelling van een constitutioneel hof in Nederland.  Wie bewaakt straks de grondrechten bij geautomatiseerde besluitvorming?

Leerdoelen

  • Kennismaking algoritmiek in het dagelijks leven (elektrische auto’s, hypotheekaanvragen)
  • Bespreking van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de problematiek van deze wet- en regelgeving bij geautomatiseerde besluitvorming (o.a. het vraagstuk van de toezichthouder(s)
  • Kennis over de nieuwe rechtsfilosofische overwegingen die aan nieuwe wet- en regelgeving ten grondslag moeten liggen (maar dat niet doen).

 Key Facts

Docent:           mr Olaf van Haperen, partner Eversheds Sutherland Advocaten

Prof.dr. Joaquim dos Santos Gromicho, hoogleraar Econometrie VU

Taal:                Nederlands

Kosten:            € 1.500,– ex. BTW

Duur:               1 dag (09:00 – 17:00 uur), inclusief lunch en borrel

Locatie:           Mandeville Business School | Westhaven 12, Gouda

Minimumaantal deelnemers: 10

 

Website by Webroots