Kosten en financiering

Mandeville Academy is een particuliere school. Het cursusgeld omvat het onderwijs, leermiddelen, excursies en een studiereis. Iedere student woont intern en is verantwoordelijk voor de eigen benodigdheden voor het wonen op kamers en de inrichting van de kamer. De kosten van kost en inwoning op basis van een tweepersoonskamer worden apart berekend en zijn maandelijks te voldoen. Neem contact op voor meer informatie.

Het cursusgeld dient bij aanvang van het studiejaar te worden voldaan, in individuele gevallen kan een termijnbetaling overeengekomen worden.

Mandeville Academy hecht aan het principe van gelijke kansen in onderwijs en loopbaan. Voor studenten van wie de ouders aantoonbaar onvoldoende draagkracht hebben om het cursusgeld te voldoen, zijn er diverse oplossingen. Zo kan Mandeville Academy helpen geschikte financiering te vinden en worden er ieder studiejaar door bedrijven diverse scholarships aangeboden. Neem contact op voor meer informatie.

 

Website by Webroots