Online college Slimme Stemwijzer

Vandaag werd het college Slimme Stemwijzer gedoceerd. De studenten werken al geruime tijd aan de totstandkoming van een nieuwe, slimme, stemwijzer. U kent wellicht de ‘Stemwijzer’ van ProDemos? Het idee van de slimme stemwijzer is om deze koppelen aan de gehele rijksbegroting, verkiezingsprogramma’s, beginselprogramma’s etc. Via een artificial intelligence model kan op zeer intelligente wijze een keuze uit de verschillende politieke partijen worden gemaakt.

Bij de huidige Stemwijzer heeft u alleen de mogelijkheid om te kiezen uit ‘Eens’, ‘Oneens’ en ‘Geen mening’. Dat is lastig omdat u geen nuance kunt aanbrengen. Zo zijn meerdere partijen voor een bindend referendum, maar om uiteenlopende redenen. De huidige Stemwijzer maakt geen onderscheid tussen deze partijen. De Slimme Stemwijzer opent na de keuze ‘Eens’, ‘Oneens’ of ‘Geen mening’ een extra veld waarin u in uw eigen woorden een reden kunt geven. Het transparante AI-model zal deze nuance verwerken. Enfin, gaat heel gaf worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Website by Webroots