Vrijdag 17 januari 2020:Seminar Geautomatiseerde besluitvorming: algoritmen als aanklager, rechter en executeur?Vrijdag 17 januari 2020

13:30 – 18:00 uur

Hoge Raad der Nederlanden

EUR 249,– ex BTW

AANMELDEN

Experts & Thought Leaders:

prof.dr.mr. Gerrit-Jan Zwenne | partner Pels Rijcken advocaten, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, afdeling eLaw van de Universiteit Leiden.

mr. Olaf van Haperen | partner Eversheds Sutherland advocaten (tevens debatleider)

prof.dr. Ger Koole | hoogleraar Business Analytics bij de VU

dr. Angelien Kemna | bestuurder AXA, vrml. APG en emeritus hoogleraar Corporate Governance and Econometrics Erasmus Unitversiteit.

drs. Daan Brink | CEO Proximities Risk Consultancy

Sprekers:

prof.dr. Gerrit Timmer | co-founder en Chief Science Officer bij ORTEC, emeritus hoogleraar Econometrie VU. Timmer is (internationaal) gerenommeerd expert op het gebied van algoritmiek en geautomatiseerde besluitvorming.

Jan Middendorp | VVD-fractie Tweede Kamer en co-auteur van de Initiatiefnota ‘Menselijke Grip op  Algoritmen‘. Middendorp is econoom en werkte lange tijd als bankier alvorens in het parlement zitting te nemen. Hij is lid van de tijdelijke parlementaire commissie Digitale Toekomst.

Joost van der Burgt | Senior Policy Advisor Fintech en Artificial Intelligence bij De Nederlandsche Bank (DNB). Van der Burgt is auteur van het DNB-discussion paper ‘General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial sector‘ waarin hij DNB-visie verwoordt over verantwoord AI-gebruik in de financiële sector.

Over dit seminar

Bij dit seminar gaan beleidsmakers op het gebied van geautomatiseerde besluitvorming in debat met marktpartijen en de wetenschap. Beleids- en wetgevingsinitiatieven proberen achteraf technologische ontwikkelingen te harnassen en sturen. Het lijkt of daarbij één fundamentele vraag wordt overgeslagen:

Op welke wijze moet geautomatiseerde besluitvorming worden ingebed in onze maatschappij?

Zo verbiedt de AVG geautomatiseerde besluitvorming in de meeste gevallen. Het wordt uitsluitend toelaatbaar geacht als deze besluitvorming transparant is én kan worden uitgelegd. Op welke manier kan hier zowel juridisch als ethisch vorm aan worden gegeven? Zonder dat we als maatschappij achter de technische feiten blijven aanlopen. Hoe strikt moet en kan regelgeving überhaupt zijn, willen we bedrijven en instellingen niet onnodig beperken?

Actualiteit:

Steeds meer overheden bewegen naar wetgeving om geautomatiseerd te reguleren. De verschillen tussen de rechtsstelsels zijn daarbij aanzienlijk.

Zo lijken Frankrijk en Nederland het ethische aspect (geen stereotypering) te willen benadrukken.

De EESC pleit voor een Europees certificeringssysteem in combinatie met een toezichthouder.

In de Verenigde Staten ligt een wetsvoorstel klaar om ondernemingen (met een omzet > $ 50 miljoen) te verplichten een transparant systeem in te richten dat laat zien hoe een geautomatiseerd besluit tot stand is gekomen. 

Australië daarentegen zoekt prominent de samenwerking met marktpartijen en de wetenschap om tot evenwichtige wetgeving te komen.

Aanmelden  
 

Voor wie?
Bestuurders, Advocaten, beleidsmakers,s, commissarissen, general counsels, studenten legal technology, security officers, DPO’s.

Voor advocaten:
Dit seminar levert u niet automatisch studiepunten op voor de permanente opleiding van de NOvA. Het is aan de advocaat om vast te stellen of het seminar zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt. Mandeville is de advocaat behulpzaam door te zorgen dat het seminar voldoet aan de gestelde voorwaarden uit artikel 4.4., vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur. Voor advocaten die deelnemen, verstrekt de organisatie een bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging), een inzichtelijk programma van het seminar waaruit blijkt welke sprekers en panelleden aanwezig zijn en welke onderwerpen worden behandeld. Tevens is een aanwezigheidsregistratie voorhanden. 


 

Routebeschrijving:
Hoge Raad der Nederlanden
Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag

Looproute (Google.nl)
Per tram (Google.nl)
Per auto (Google.nl)

U kunt parkeren onder het Malieveld, de ingang bevindt zich aan de Koningskade.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Website by Webroots