Ate Kloosterman, bijz. hoogleraar forensische biologie, doceert DNA-techniek in het kader van de course Cold Case

Bij het vak Cold Case werken de studenten aan operationele cold cases. Deze dossiers worden ter beschikking gesteld door projectleider Leo Simais (nationale recherche). Alle studenten beschikken over een VOG en tekenen een geheimhoudingsverklaring. Onder leiding van Frans Alkemade (forensisch statisticus) en Jessica Verhagen (profiler) wordt een voor Nederland geheel nieuw abstract systeem voor weging van bewijs gedoceerd. Veel rechercheurs, officieren en rechters wegen bewijs intuitief. De introductie van Bayesiaanse statistiek levert een contra-intuitief wegingsmodel op. Op deze wijze zijn doorbraken gerealiseerd in de Schiedammer Parkmoord en het hoger beroep inzake Nicole van der Hurk (beide dankzij Alkemade). Als onderdeel van de cold case waar de studenten nu aan werken, was het opportuun om Ate Kloosterman uit te nodigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Website by Webroots